Хостинг е пространството, на което се складират всички елементи на даден сайт. В зависимост от нужното дисково пространство, брой бази данни и генериран месечен трафик се заплаща хостинг план. Подобно на домейн името, хостинг плана се заплаща за определен период от време. След изтичане на предплатеният срок, услугата се подновява. В противен случай уеб сайта спира да функционира. 

Уеб сайта се нуждае от бърз и надежден хостинг за да функционира коректно и да бъде достъпен 24/7 с възможно най-малко прекъсвания. Цената на уеб хостинга варира в зависимост от големината на уеб пространството, брой и големина на базите данни, пощенски кутии и др. Често срещана грешка е избора на неправилния хостинг план, което създава преподтавки за последващи проблеми при функционирането на сайта.

Ако желате да направите първи стъпки за създаване на сайт и искате получите консултация, можете да се свъжете с нас > виж контакти