Редизайн на уеб сайт и онлайн магазин е процес, който извършваме за съществуващи уеб сайтове на наши клиенти.

В случай, че уеб сайта не е създаден от нас, не се притеснявайте. Ние ще Ви предложим индивидуална оферта, съобразена с проекта, целите и желанията Ви.

Накратко „редизайн на уеб сайт“ (website redesign) е създаване на нова визия. Извършваме този процес преминавайки през следните етапи: 

1.Предварителна среща, на която ни посочвате действащия уеб сайт и споделяте какви са Вашите желания, визия и цели.

2. Правим кратко проучване и оценка на сайта. Важно е да знаете, че ако при направената изработка на уеб сайт е взето решение той да бъде статичен, а не динамичен, изграден на базата на CMS система, то опциите за редизайн са ограничени. 

3. Съобщаваме възможностите за редизайн и изготвяме индивидуална оферта.

4. След одобряване на офертата и преди започване на работа събираме малко повече информация от Вас, задавайки допълнителни въпроси, сред който са : 

Какво се опитвате да постигнете? 

Какво искате да направим за да постигнем желания резултат? 

Какво ново искате да се добави и какво старо искате да се премахне? 

В какъв срок искате да бъде изпълнено? 

5. Сравнителен анализ

Проучваме кои са конкурентите Ви.

Сравняваме какво са постигнали в уеб пространството, кои са силните и слабите им страни и Ви консултираме къде да съсредоточите вниманието си.

6. Скициране на новия уеб дизайн. 

Създаваме визуализация с нанесени основни модули, обсъждаме с Вас местоположението им, изготвяме схема за навигационно меню.

7. Финални уточнения.

Важно! Клиента трябва да предостави всички необходими материали за попълване на уеб сайта – лога, графични изображения и текст.

Разбира се, в случай, че не разполагате с необходимите елементи в подходящият формат, ние можем да ги създадем са Вас. 

Предлагаме изработка на всички необходими за уеб сайта елементи – фирмено лого, хедър, банери, продуктов каталог, портфолио етц.

Форма за контакт
Информираме ви, че WebGelectronic извършва обработка на личните ви данни за целите на проверка и предоставяне на отговор по отправеното от вас запитване, както и с оглед подобряване качеството на обслужване. Повече информация можете да прочетете в "Защита на лични данни"