Създаване на бизнес страница в Фейсбук и популязиране на фирма, продукти или услуги в социалната мрежа

Създаването на фирмена страница в FACEBOOK за месетен бизнес, дружество, организация, търговска марка или продукт, днес е абсолютно задължително. Пристъствието в най-могъщата социалната мрежа в света Ви доближава до потребителите и би могло да осигури нови клиенти. Всичко това е възможно ако бизнеса и услугите са професионално представени чрез фирмена страница.

Предлаганата услуга включва създаване за страница, добавяне на уникален текст, информация за фирма, продукти и услуги, индивидуален cover image, добавяне до 10 публикации, връзка с фирмен уебсайт.  За детайли, моля свържете се с нас > виж контакти